PIFF – Programvaruexjobb för Industri- och ForskningsFramgång
[Supporting framework for Software Engineering diploma work done in collaboration between  industry and research in Sweden]

For a new up-to-date version of this file, see: http://www.idt.mdh.se/projects/PIFF

NSHU Pressmeddelande

Projektsammanfattning

Projektet PIFF syftar till att öka studenternas utbyte av examensarbeten i programvaruteknik på avancerad nivå genom att ta fram resurser för att stödja formulerande, genomförande och bedömning av examensarbeten.

Projektet är ett samarbete mellan Mälardalens högskola, Blekinge tekniska högskola och Lunds universitet.

Project Summary

Diploma degrees are awarded by academia, while diploma work is often done in collaboration with industry or a research group. The aim of the PIFF project is to improve knowledge exchange between academia, industry and research during diploma work, supporting both a student and an advisor in the different phases (planning, execution and grading/assessment) of diploma work in Software Engineering. The results of the project will be generalizable to other multidisciplinary and crossdisciplinary fields.

The project is done in collaboration between Mälardalen University, Blekinge Institute of Technology and Lund University.

Project members

Gordana Dodig-Crnkovic, project leader, Mälardalen University
Frank Lüders, Mälardalen University
Robert Feldt, Blekinge Institute of Technology
Martin Höst, Lund University

Workshops

First PIFF workshop, 5/2 2008 MDH, Västerås (Gordana Dodig-Crnkovic)
Second PIFF workshop, 22/8 2008 LTH, Lund (Martin Höst)

Sigtuna Seminar 9-10/10 2008 (Robert Feldt, Frank Lüders)

22nd IEEE-CS Conference on Software Engineering Education and Training, CSEET
February 17 - 19, 2009, Hyderabad, India; Frank Lüders was presentating the article:

Generic Skills in Software Engineering Master Thesis Projects: Towards Rubric-Based Evaluation

Third PIFF workshop, planned for 10/6 2009 BTH, Blekinge (Robert Feldt)

Articles

The article presented at CSEET (Robert Feldt, Martin Höst, Frank Lüders):
Generic Skills in Software Engineering Master Thesis Projects: Towards Rubric-Based Evaluation

Working version of the article (Gordana Dodig Crnkovic):
Professional and Ethical Issues of Software Engineering Curriculum Applied in Swedish Academic Context

Martin Höst, Robert Feldt, Frank Lüders, "Support for Different Roles in Software Engineering Master's Thesis Projects", accepted for publication in IEEE Transactions on Education, 2009.

PIFF project at SESweden

http://www.bth.se/tek/sesweden.nsf/

PIFF project at MRTC

http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=projects&id=0120

Project is supported by NSHU

Till startsidan för NHSU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

 


 

Access number 
 

Modified
2009-04-22